Nota's

Nota's

De tarieven die wij hanteren zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als praktijk hebben we ervoor gekozen het financiële gedeelte door Famed uit te laten voeren.
Dit houdt in dat wij de nota indienen bij Famed. Zij dienen deze vervolgens in bij de verzekering. U krijgt vervolgens van Famed een nota waarin u verzocht wordt het niet verzekerde deel te betalen.
Indien u geen aanvullende tandartsverzekering heeft zal Famed de nota rechtstreeks naar u versturen.
Meer informatie over factureringsbedrijf Famed vindt u op de website: www.famed.nl
Voor vragen over nota’s neemt u contact op Famed (tel: 0900-0885).
Voor vragen over verzekeringen neemt u contact op met uw eigen verzekeringsmaatschappij.