Corona maatregelen

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2

Mondzorgverleners mogen vanaf 1 augustus een toeslag van €4,26 per patiënt in rekening brengen als tegemoetkoming voor extra kosten door de Corona-uitbraak. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) woensdag 29 juli bekend gemaakt.

De toeslag is een tegemoetkoming van kosten die samenhangen met de zorg van individuele patiënten, zoals triage en (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bezoek praktijk extra maatregelen Wij verzoeken u bij bezoek aan de praktijk de volgende extra maatregelen in acht te nemen:

 • · De praktijk alleen te bezoeken op afspraak. Wij zijn voor uw vragen telefonisch en per mail bereikbaar.

  · Alle instructies van ons personeel op te volgen.

  · 1.5 meter afstand te houden van het personeel en andere patiënten in onze praktijk. (Behandelstoel is hiervan uitgesloten).

  · Zo min mogelijk oppervlaktes aan te raken.

  · Alleen naar onze praktijk te komen. (Voor kinderen onder de 18 jaar wordt een uitzondering gemaakt, zij mogen maximaal 1 begeleider meenemen).

  · Op het afgesproken tijdstip pas de praktijk te betreden (niet te vroeg, maar ook zeker niet te laat).

  · Bij binnenkomst in de praktijk uw handen te desinfecteren.

  · Uw medewerking, dat wanneer de afspraken onverhoopt uitlopen, het mogelijk is dat u wordt verzocht buiten de praktijk te wachten, totdat wij u contacten.

  · U wordt gevraagd voor de behandeling gedurende 1 minuut te spoelen met een oplossing van waterstofperoxide.

Praktijk niet bezoeken Om uzelf en de behandelaar zo goed mogelijk te beschermen verzoeken wij u de praktijk niet te bezoeken, indien u een van onderstaande vragen voorafgaand aan uw afspraak positief beantwoordt:

 • · Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?

  · Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38⁰C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?

  · Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?

  · Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

  · Heeft u nu huisgenoten met corona?

  · Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dit moeten zijn)*?

  · Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

  · Controlevraag: Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?


Neemt u bij twijfel altijd eerst contact met ons op. Wij kunnen u door middel van een zorgvuldige triage adviseren.